Who Are The Gods(Us) In Book of Genesis?

This God or rather these Gods ( due to pronoun "us" rather than "I" which clearly speaks that this perceived one god is not actually one but many or rather they are the EVIL PRINCIPALITIES; however,some so-called christian preachers today preach that the pronoun "us" refers to jesus,father,and holy spirit but certainly they are wrong in their beliefs.For they ignorantly and blindly saying that jesus,father,and holy spirit were insecure,jealous,short-sighted..etc. which are in great contrary against what was spoken about jesus,father,and the holy spirit in the new testament...mahabang usapan ito hindi kuna ididiscuss dito nasa ginagawa kong book ang mga explanation ko tungkol dito...) were threatened because they perceived that there is higher being meddling in their creation..this higher being was now the wrongly perceived to be the devil disguising as serpent beast in the garden that leads Adam and eve to disobey the gods in the garden...nagtaka sila bakit na break ang commandment nila...which proves their blindness and shortsightedness..nag bigay na ako ng insights tungkol dito sa first post ko but i will still give another below which i will quote from my own book which i am creating.

Forbidding someone to do something is an evident of powerlessness on the forbidder to control the decision of someone and will someone to be what the forbidder want him/her to be.Moreover,forbidding someone indicates an existence of a force or spirit contrary to the will of the forbidder which the forbidder could not control and have no power over.For the forbidder forbids those who are under him lest those who are under him will go into the opposing force.For if the forbidder is the sole powerful being and no one is greater and superior over him,why does he forbid if there is no any threat?

For someone only forbids someone because of an existing threat or danger.For if there is no any existing threat,you do not have to forbid someone of anything.For where there is No threat,there is Peace and Rest and freedom to do anything what someone wanted to do.

For when there is threat,there is fear,there is dread,there is restlessness and sleeplessness,there is continence and abstinence and restraint and control in doing something what someone wanted to do,and there is no freedom or liberty and peace.For there is bitter enslavery and punishment from disobeying or transgressing.

Therefore,the existence of a forbidding commandment is an evidence and proof of an existence of Threat.It is an evidence and an act of powerlessness to eliminate the existing threat or this threat.But the only way to avoid this powerful threat is to forbid or to utter or imposed a command "do not do this and that lest...." "do not touch this and that.."

....genesis 3 shows clearly that these gods were ignorant and blind to what is happening.For the HIGHER BEING (THE ONE WRONGLY PERCEIVED TODAY TO BE THE DEVIL WHO ENTER THE SERPENT BEAST IN THE GARDEN) have entered their garden without being noticed and have accomplished what this HIGHER BEING planning to accomplished without being noticed by the gods in the garden and by their angels..

For when they these gods and their angels have learn what has happened,they were clueless why this event have happened (the diobedience of adam and eve.They have clothed the eyes of adam and eve with darkness ,that with ignorance and foolishness,thus when adam and eve have eaten thefruit of tree of knoweldge,na open bigla ang kanilang mga mata at na realized nila na hubo pala at gumawa sila ng damit mula sa mga dahon..na hindi naman nila napapansin at nalalaman nang nakabalot pa ang kanilang mata ng KABOBOHAN at KATANGAHAN..that is ***** sila at bobo dahil hindi nila alam na naka hubad pala sila at kailangan nilang mag sew ng damit nila...Gusto ng mga gods ng garden na gawin tayong Bobo at ***** Forever Para Maalipin nila tayo sa kanilang power at hindi natin malaman ang buong katotohan....from this...The Merciful Good God Above these gods in the garden has sent a HIGHER BEING OR SPIRIT SECRETLY TO INITIATE OUR SALVATION FROM THE EVIL GODS IN THE GARDEN...THE HIGHER SPIRIT HE HAS SEND OPEN OUR EYES YO UNDERSTANDING BY LETTING US TO EAT THE FRUIT OF THE TREE OF KNOWLEDGE IN THE GARDEN OF THESE IGNORANT GODS(the "us") WHO ENSLAVE US... )...they are still ignorant and blind to what have happened.They have no one to blame with for this failure.Thus, to justify their mistakes and failure,they punish instead Adam and Eve and the serpent beast and drive Adam and Eve away from their garden.Natakot sila.Kita naman hindi naparusahan un HIGHER BEING which wrongly perceived to be the Devil by the mainstream christianity,hindi ba kung gagamitin ang paniniwala ng mga mainstream christianity nakung iyong spirit na pumasok sa serpent beast ay ang devil bakit hindi pinarusahan ng god of the garden ito pero instead ang pinarusahan ay sina Adam and Eve na walang kamuang -muang o biktima lang sila ng sulsol at iyong innocenteng serpent beast or serpent animal ang pinarusahan din...NAPAKA UNJUST NAMAN NIYA KUNG GANUN...tayo ang pinaparusan sa earth sa kasalanan hindi naman nating ginawa,biktima lang tayo...Now where is the devil one...he is free deceiving us again tapus ang paparusan ng diyos na ito...This will be the dilemma kung gagamitin natin ang beleifs nang maistream christianity na si Satan ang pumasok sa serpent beast at nagsulsol na kainin natin un fruit of the tree of knowledge...

....they are still ignorant and blind to what have happened.They have no one to blame with for this failure.Thus, to justify their mistakes and failure,they punish instead Adam and Eve and the serpent beast and drive Adam and Eve away from their garden.For they were covered by fear that there might be a HIGHER SUPERIOR BEING over them,thus,in order not to make mistake again,they surround the whole garden with fire and the tree of life - which they also fear that Adam and Eve might also put forth hands into it through the urge of the HIgher Being that urge them to eat the fruit of the tree of knowledge,so they drive Adam and Eve away from the garden instead.And surrounded their tree of life with flaming sword that turns in all sides and a cherubim.THESE ARE THE EVIDENCES OF THEIR GREAT FEAR...nanginig talaga sila sa TAKOT...

tonton,they fear that we might be "one of them" if we have eaten the friut of the tree of life kasi natatakot sila na MAGKA ETERNAL LIFE TAYO>>GUSTO NILA KASI SUBJECTED TAYO SA DEATH.THEIR WITHHOLDMENT OF HAVING AN ETERNAL LIFE IS IN GREAT CONTRARY WITH WHAT JESUS HAVE PROMISE US TO GIVE-THAT IS JESUS WANT US TO GIVE US ETERNAL LIFE....so mali ang mga beliefs ng mainstream christianity na isa si Jesus daw sa "us" or creators sa genesis...kabobohan!..

Isa pa tonton na contradiction ay si Jesus at iyong book of proverbs tinuturo tayong to get wisdom and knowledge and do not be foolish pero anu ba ang commandents ng mga gods in the garden?The gods in the garden forbid us not to eat neither to touch or look the tree that gives wisdom and knowledge.Ayaw ng mga diyos na ito na magGET tayo ng wisdom and knowledge which is contrary sa Kagustuhan ni Jesus at ng book of proverbs....Pero iyong sinasabi nilang Satan o Devil that have entered the serpent beast Gusto nilya tayong magGet ng wisdom at Knowledge para hindi tayo maging foolish...so ngayon sino nagsasabi ng totoo ako o iyong blind mainstream so-called christian preachers?

Isa pa tonton,kaya na iinsecure sila sa atin ang mga na ito ay dahil ang pagiging Diyos ay pagkakaroon ng WISDOM,KNOWLEDGE AT ETERNAL LIFE...so nakakain na tayo ng Wisdom at Knoweldge kulang nalang Eternal Life so natakot sila na kung kumain pa tayo ng Eternal Life tuluyun na tayong magiging Diyos tulad nila at magiging equal na tayo sa kanila,ayaw nila iyon....Pero anu ba ang Gusto ni Jesus,gusto ni Jesus na maging tulad natin siya na magging Man-God..

Iyong tower of Babel isa ring scene sa bible na nilabelan ng masama tulad ng nangyari sa garden of Eden...these gods hate that people should be United kasi madidiscover nang buong sankatauhan ang buong katotohan na hindi tunay na diyos sila..natakot nanaman sila...Meron talaga silang tinatago sa humanity at ginagawa nila ang lahat para hindi matagpuan ng humanity ito...ito rin ang dahilan bakit ang Original Church nawala sa mainstream kasi pinagpapatay sila ng mga gods na ito through their human servants on this earth katulad iyong sinabi ni Visionarylink....ang mga diyos na ito gumagamit sila ng mga tapat sa kanila upang gamitin sila sa pag cover-up ng TRUTH...kita munaman ang maga apostles hindi ba naka experience sila ng matinding kahirapan at defamation sa pagprepreach ng true gospel...nakulong sila,binansagan na masama at atheist...iyon ngang mga Jewish sinabi nila PINAPARUSAN NI JEHOVAH ANG MGA APOSTLES DAHIL SA PANINIWALA NILA KAY JESUS KAYA NGA NAKA MARTYR SILA SA PAGTATANGGOL SA TRUTH...

0 comments

Leave a Reply

Copyright October 05,2008-2014 Ecclesia Pleroma All rights reserved Designed by SimplexDesign